Op LinkedIn plaats ik regelmatig een bijdrage rond energiebeheer en -efficiëntie.

Onder impuls van het “Fit for 55”- EU pakket worden de lidstaten aangescherpte CO2 reductiedoelstellingen opgelegd. Voor België is de 2030 doelstelling een reductie van 47% t.o.v. 2005. Elke land dient in klimaatactieplannen vast te leggen hoe de doelstellingen zullen behaald worden.

Voor Vlaanderen legt het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP 2021-2030) de doelstellingen en maatregelen vast voor transport, gebouwen, landbouw, afval en niet-ETS industrie (dit zijn de industriële bedrijven die niet onder het EU Emission Trade System vallen).

In een reeks artikelen beantwoord ik de volgende vragen:

Wat is de stand van zaken?

Welke maatregelen zijn opgenomen voor de kmo’s? Welke bijkomende maatregelen heeft de Vlaamse Overheid n.a.v. de verscherpte CO2 doelstellingen genomen?

Hoe kan u als manager van een kmo uw bedrijf optimaal voorbereiden op de energietransitie?

Wat is daarbij het belang van Energiebeheer?

Welke leidraad voor een gefaseerde aanpak van Energiebeheer?