Op LinkedIn plaats ik regelmatig een bijdrage rond energiebeheer en -efficiëntie.

Onder impuls van het “Fit for 55”- EU pakket worden de lidstaten aangescherpte CO2 reductiedoelstellingen opgelegd. Voor België is de 2030 doelstelling een reductie van 47% t.o.v. 2005. Elke land dient in klimaatactieplannen vast te leggen hoe de doelstellingen zullen behaald worden.

Voor Vlaanderen legt het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP 2021-2030) de doelstellingen en maatregelen vast voor transport, gebouwen, landbouw, afval en niet-ETS industrie (dit zijn de industriële bedrijven die niet onder het EU Emission Trade System vallen).

In een reeks artikelen beantwoord ik de volgende vragen:

Wat is de stand van zaken?

Welke maatregelen zijn opgenomen voor de kmo’s? Welke bijkomende maatregelen heeft de Vlaamse Overheid n.a.v. de verscherpte CO2 doelstellingen genomen?

Hoe kan u als manager van een kmo uw bedrijf optimaal voorbereiden op de energietransitie?

Wat is daarbij het belang van Energiebeheer?

Welke leidraad voor een gefaseerde aanpak van Energiebeheer?

 
Bel of mail voor meer info.