WETTELIJK VERPLICHT

Besluit Energieplanning (BEP)

– Energieplan voor energie-intensieve ondernemingen met energiegebruik > 0,1 PJ finaal 

– Energiestudie in kader van een OMV-aanvraag door energie-intensieve ondernemingen.

VLAREM en versterkte wetgeving

– Verplichte energieaudit voor GO en KMO’s met een energiegebruik tussen de 0,05 en 0,1 PJ finaal 

– Energiebalans voor KMO’s met een energiegebruik tussen de 0,02 en 0,05 PJ finaal

 Andere verplichtingen

– Verbod op het plaatsen en vervangen van stookolieketels

  Sinds 1 januari 2022 mag u in bepaalde gevallen geen stookolieketel meer plaatsen of vervangen. Ook voor niet-residentiële gebouwen.

– Voor gebouwen die meer dan 1GWh per kalenderjaar en afnamepunt aan elektriciteit verbruiken geldt vanaf 19 dec 2022 een verplichting tot installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen op dakoppervlakten. Het zijn de eigenaars, erfpachters en opstalhouders van gebouwen met zo’n afnamepunt die onderworpen zijn aan de verplichting. Voor publieke organisaties geldt: Tot eind 2025: bij E-afname > 250 MWh, bij vanaf 2026 >= 100 MWh. Meer details op de nieuwspagina.

– Verplichte verwarmingsaudit voor CV-ketels

– Energetische keuring airco’s met een koelvermogen van meer dan 12 kW

 

Energieprestatieregelgeving (EPB)

– EPB eisentabel 2021

        – EPB eisentabel 2022

Bijna-energieneutraal (BEN)

Verplichtingen voor niet-residentiële (NR) gebouwen

Tegen 2050 moeten alle niet-residentiële gebouwen in Vlaanderen koolstofneutrale verwarming, sanitair warm water, koeling, bevochtiging en verlichting hebben. Daarom gelden de volgende verplichtingen:

– Vanaf 1 januari 2022 binnen de 5 jaar na overdracht voldoen aan de renovatieverplichting  (maatregelen: dakisolatie, beglazing, verwarming en  koeling + minimaal te behalen energielabel).

– Vanaf 1 januari 2023 moeten grote NR gebouweenheden bij notariële overdracht en verhuur over een Energieprestatiecertificaat NR beschikken. Het EPC NR bestaat uit twee onderdelen, die elkaar aanvullen: een energielabel op basis van het gemeten aandeel hernieuwbare energie en een energiescore.

– Vanaf 1 januari 2025 moet elke grote NR gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte > of = 1000  over een EPC NR beschikken.

– Vanaf 1 januari 2026 moet elke grote NR gebouweenheid over een EPC NR beschikken. 

 
VRIJWILLIG 

– Energiebeleidsovereenkomsten (EBO)  voor energie-intensieve ondernemingen met energiegebruik > 0,1 PJ finaal

– Sectorfederatie-overeenkomsten (SFO) voor ondernemingen met energiegebruik < 0,1 PJ finaal (voorheen mini-EBO’s)

 

 

 

2.6.0.0
2.6.0.0
2.6.0.0
2.6.0.0

 
Bel of mail voor meer info.