Vlaams Beleid Energie-Efficiëntie

WETTELIJK VERPLICHT

Besluit Energieplanning (BEP)

Energieplan

Energiestudie

VLAREM

Verplichte energieaudit voor GO

Kosten-Batenanalyse WKK, warmte- en koudenetten

Energieprestatieregelgeving (EPB)

EPB Eisentabel vanaf Jan 2019

Bijna-energieneutraal (BEN)

Energieprestatiecertificatieregelgeving (EPC) nog niet verplicht bij verkoop of verhuur van een niet-residentieel gebouw.

VRIJWILLIG (energie-intensieve industrie)

Energiebeleidsovereenkomsten (EBO) 

Energiebesparing voor KMO’s