Vlaams Beleid Energie-Efficiëntie

WETTELIJK VERPLICHT

Besluit Energieplanning (BEP)

Energieplan

Energiestudie

VLAREM

Verplichte energieaudit voor GO

Verplichte verwarmingsaudit voor CV-ketels

Energetische keuring airco’s met een koelvermogen van meer dan 12 kW

Kosten-Batenanalyse WKK, warmte- en koudenetten (pdf-download)

Energieprestatieregelgeving (EPB)

EPB eisentabel 2021

         EPB eisentabel 2022

Bijna-energieneutraal (BEN)

Vanaf 1 januari 2020 dienen ook kleine niet-residentiële gebouwen over een EPC te beschikken als ze te koop of te huur worden aangeboden.

VRIJWILLIG 

Energiebeleidsovereenkomsten (EBO)  voor energie-intensieve industrie

Energiebesparing voor KMO’s

 

 

 

 

 
Bel of email voor meer info.