De eerste stap is om ook voor energie een beleid uit te stippelen in lijn met het algemeen beleid van uw bedrijf en zowel strategische als operationele energiedoelstellingen vast te leggen. Wilt u jaarlijks bv 3 % energie besparen of wenst u eerder te focussen op CO2 reductie. Een beleidsverklaring en doelstellingen rond energie helpen u om de juiste maatregelen te selecteren en op het juiste moment te implementeren.

De drie stappen van de Trias Energetica vormen een goede leidraad:

  1. Beperk eerst het energieverbruik door volop in te zetten op proces- en energie- efficiëntie.
  2. Maak vervolgens maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie. Vergeet daarbij niet de restwarmte waar mogelijk te valoriseren.
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien.

Vervolgens is het sterk aangeraden om een verantwoordelijke voor energiebeheer aan te duiden die rechtstreeks aan het managementteam rapporteert. Aangezien vaak de kennis en tijd ontbreken bij kmo’s kan u ook overwegen om een externe energiemanager in te schakelen.

Volgende stappen zijn een energie-audit en het opstellen van een energiebalans. Daaruit komen enerzijds de significante energiegebruikers naar boven en anderzijds de interne en externe factoren die impact hebben op hun energieverbruik. Het auditrapport en de energiebalans geven input aan het energieplan dat een planning van de geprioriteerde energiebesparingsmaatregelen bevat voor bv. de komende drie jaar. Om de effectiviteit van die maatregelen te checken is het aanbevolen om van bij het begin het energieverbruik te monitoren.

Om lock-in situaties te vermijden is het belangrijk om bij investeringen de volgorde van de Trias Energetica te respecteren. Bijvoorbeeld investeer eerst in isolatie van de buitenschil (daken, gevels en vloeren) alvorens een de aardgasketel te vervangen door een warmtepomp op groene stroom. Een correcte dimensionering van motoren en pompen is een ander voorbeeld.

Deze aanpak garandeert dat u de maatregelen met de meeste impact eerst implementeert en door de energiekostbesparingen latere investeringen deels kunt financieren. Bovendien wordt de basis gelegd voor het opstellen van een energiemanagement-systeem.

Wat een energiemanagement-systeem inhoudt en hoe u dit kan implementeren wordt beschreven in een volgend artikel.

 
Bel of mail voor meer info.