Energieplan of energiestudie

Opstellen van een energieplan of energiestudie voor energie-intensieve vestigingen met een jaarlijks energiegebruik > 0,1 PJ dat onder bepaalde criteria dient toegevoegd te worden bij de omgevingsvergunningsaanvraag (*).

(*) Voorwaarde is aanvaarding door het Vlaams Energieagentschap (VEA) als energiedeskundige voor de te onderzoeken inrichting.

Bel of email voor meer info.