Energie audits

Energiecheck: Korte doorlichting van het energieverbruiksprofiel van een bedrijf en bepaling van de voornaamste energieverbruikers met als doel energie-efficiëntie opportuniteiten te identificeren.

Focus: Gebouwfaciliteiten (verwarming, ventilatie, airco, verlichting en kantoortoestellen).

Duur: 1-2 dagen.

Energieaudit: Gedetailleerde analyse van het energieverbruik van een bedrijf. Deze audit brengt de energiestromen in kaart en de mogelijkheden voor energie-efficiëntie verbeteringen. Daarnaast worden in overleg de juiste acties en energie-efficiëntie maatregelen geprioriteerd.

Focus: Gebouw- en productiefaciliteiten (drijfsystemen, perslucht, stoom, koeling)

Duur: 3-5 dagen – Doorlooptijd: 2 maanden.

Verplichte energieaudit voor Grote Ondernemingen: Alle exploitanten van een ingedeelde inrichting waarvan de vestiging  voldoet aan de criteria van een niet-KMO, dienden uiterlijk op 1 december 2015 een energieaudit te laten opmaken en de resultaten ervan in te geven in de webapplicatie van het VEA.  Om de vier jaar dient deze audit geactualiseerd te worden. Deadline voor ronde 2 is december 2019. Indien na 2019 wordt vastgesteld dat het bedrijf voldoet aan één van (of beide) criteria terwijl dat in de voorgaande jaren nog niet zo was, dan geldt een termijn van zes maanden voor het opmaken van een energieaudit en het invoeren van de resultaten ervan in de webapplicatie.
 
Als onafhankelijk energiedeskundige voer ik een energieaudit uit, maak een energiebalans op en ondersteun de onderneming bij het opstellen van een lijst van energiebesparende maatregelen  (met beschrijving, investeringskost, energiebesparing en IRR).
 

Focus: Gebouw- en productiefaciliteiten + eigen transport

Duur: 6-10 dagen – Doorlooptijd: 3-4 maanden.

Bel of email voor meer info.