Energiescan:

Korte doorlichting van het energieverbruiksprofiel van een bedrijf en bepaling van de voornaamste energieverbruikers met als doel energiebesparingsmaatregelen te identificeren.

Focus: Gebouwfaciliteiten (verwarming, ventilatie, airco, verlichting en kantoortoestellen).

Duur: 1-2 dagen.

Energieaudit:

Gedetailleerde analyse van het energieverbruik van een bedrijf. Deze audit brengt de energiestromen in kaart en de mogelijkheden voor energie-efficiëntie verbeteringen. Daarnaast worden in overleg de juiste acties en energiebesparingsmaatregelen geprioriteerd.

Focus: Gebouw- en productiefaciliteiten (aandrijfsystemen, perslucht, stoom, koeling)

Duur: 3-5 dagen

Doorlooptijd: 2 maanden.

2.6.0.0
2.6.0.0
2.6.0.0
2.6.0.0
Verplichte energieaudit voor Grote Ondernemingen en KMO’s met een finaal energiegebruik tussen 0,05 en 0,1 PJ per jaar :
 
Alle ondernemingen waarvan de vestiging voldoet aan de opgelegde criteria dienen een energieaudit te laten opmaken en de resultaten ervan in te geven in een webapplicatie van het VEKA tegen 1 april 2023De onderneming dient binnen de 3 jaar na indiening van het rapport, alle maatregelen met interne rentevoet van minstens 13 % na belastingen uit te voeren. Om de vier jaar dient deze audit geactualiseerd te worden
 
Als onafhankelijk energiedeskundige voer ik de energieaudit uit, maak een energiebalans op en ondersteun de onderneming bij het opstellen van een lijst van energiebesparende maatregelen  (met beschrijving, investeringskost, energiebesparing en IRR) en de opmaak van een chronologisch stappenplan voor de uitvoering van de maatregelen met een IRR > 13 %.
 

Focus: Gebouw- en productiefaciliteiten + eigen transport

Duur: 6-10 dagen

Doorlooptijd: 3-4 maanden.

Verplichte energiebalans voor KMO’s met een finaal energiegebruik tussen 0,02 en 0,05 per jaar :
 
Alle kmo’s waarvan de vestiging voldoet aan de opgelegde criteria dienen een energiebalans op te maken en de resultaten ervan in te geven in een webapplicatie van het VEKA tegen 1 april 2023. De kmo dient binnen de 4 jaar na indiening van de  energiebalans, de no-regret maatregelen die van toepassing zijn, uit te voeren. De energiebalans heeft een geldigheidsduur van 4 jaar en dient daarna geactualiseerd te worden.
 
Als onafhankelijk energiedeskundige maak ik de energiebalans op, help bij de beoordeling van de lijst met no-regret maatregelen die van toepassing zijn op de betrokken vestiging en help bij de uitvoering ervan.
 

Focus: Gebouw- en productiefaciliteiten + eigen transport

Duur: 3-5 dagen

Doorlooptijd: 1-3 maanden.

Versterkte energiewetgeving

Energieaudit of energiebalans verplicht vanaf 1 april 2023.

Voor ondersteuning of een offerte graag uw contactgegevens

Bel of mail voor meer info.