Laatst bijgewerkt op 30 december 2021.

In het kader van de Europese wetgeving ‘General Data Protection Regulation of GDPR of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 waarbij de persoonsgegevens van Europese burgers beter beschermd worden, vindt u hier de privacyverklaring van Azul Consult VOF.

Wie zijn we

Azul Consult VOF

Martensstraat 27, 3271 Averbode

Ondernemingsnummer: 0754.933.677

Verantwoordelijke voor het naleven van de privacywetgeving:

Frank Van de Gehuchte

frank@azulconsult.be

+32 (0)465 / 07 85 08

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Contactformulieren / Download formulieren / Directe emails

Wanneer u het contactformulier invult wordt uw naam, emailadres en bericht onder vorm van een email verstuurd naar frank@azulconsult.be zodat we u
kunnen contacteren i.v.m. uw bericht of download. Indien u een directe email verstuurd, wordt deze email bewaard indien relevant voor de diensten van Azul
Consult. Verdere communicatie verloopt via email of telefoon. Enkel emails worden bewaard zolang dit nodig is voor een goede dienstverlening.

Andere persoonsgegevens (enkel voor prospecten en klanten) 

Als u een offerte aanvraagt of klant wordt, dan verzamelen we gegevens die we nodig hebben om u een voorstel te doen, het contract uit te voeren en u facturen te sturen. Dat gaat bijvoorbeeld over uw voornaam, achternaam, bedrijfsadres, telefoonnummer, e-mailadres en BTW-nummer. Deze gegevens worden veilig bewaard op onze computer en smartphone, o.m. in ons adresboek, kalender en boekhoudpakket. Ze worden gedeeld met onze boekhouder indien dat wettelijk vereist is.

Statistieken

Via Google Analytics  wordt gemeten welke onderdelen van de website www.azulconsult.be het meest geraadpleegd worden.  Deze informatie resulteert in beschrijvende statistieken die opgeteld zijn over alle gebruikers en niet kan herleid worden naar individuele gebruikers.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen door websites die u bezoekt. Ze bevatten meestal een website en een identifier.
Cookies helpen om uw ervaring te verbeteren tijdens het browsen op onze website.

We gebruiken cookies van derde partijen om bij te houden hoe u onze website gebruikt; bijvoorbeeld welke pagina’s u bezoekt en hoe lang u op de
pagina blijft. Dit helpt ons om beter te begrijpen hoe bezoekers onze site kunnen vinden en gebruiken en stelt ons in staat betere campagnes op te zetten.

 • Naam: _ga | Doel: wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. | Domein: huidig domein | Vervaldatum: 2 jaar | Type: HTTP, eerste partij, statistisch
 • Naam: _gid | Doel: wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden. | Domein: huidig domein | Vervaldatum: 24u | Type: HTTP, eerste partij, statistisch
 • Naam: _gat | Doel: wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. | Domein: huidig domein | Vervaldatum: 1 minuut | Type: HTTP, eerste partij, statistisch
 • Naam: _hu_consent | Doel: Beheer van de acceptatie van cookies. | Domein: huidig domein | Vervaldatum: 1 maand| Type: HTTP, eerste partij, technisch

 

Deze cookies zijn anoniem en slaan geen persoonsgegevens van jou op.

 

U kunt voorkomen dat cookies in uw browserinstellingen worden geplaatst, al kan dit wel invloed hebben op de functionaliteit van websites die u bezoekt. Cookies op onze website zijn niet essentieel, maar kunnen uw ervaring verbeteren.

Hoe u cookies kunt verwijderen vindt u in de helpfunctie van uw internetbrowser.  

Meer info over cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org (Engelstalig).

Links naar andere websites

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken en tracking van derde partijen insluiten.

Met wie we uw data delen

Uw data worden gedeeld met de boekhouder in het kader van facturatie. Dat gaat bijvoorbeeld over uw voornaam, achternaam, bedrijfsadres en BTW-nummer.

Hoe lang we uw data bewaren

Uw contactgegevens worden bewaard om u in de toekomst te kunnen contacteren of op de hoogte te houden van nieuwe diensten.

Welke rechten u heeft over uw data

Als bezoeker en gebruiker heeft u rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens.

Wilt u één van die rechten inroepen? Stuur dan een email naar frank@azulconsult.be. We verwerken uw aanvraag binnen 30 dagen nadat u uw identiteit heeft bewezen.

Recht op informatie

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we verwerken. Op deze website en in deze privacyverklaring doen we er alles aan om dat helder te maken. Heeft u toch een vraag, geef ons dan gerust een seintje.

Recht op inzage en rechtzetting

U beschikt over het recht om alle persoonsgegevens die we van u hebben verwerkt, in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten onder deze voorwaarden:

 • Tijdens de periode die we nodig hebben om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren in geval van betwisting.
 • Tijdens de periode die we nodig hebben om de aanwezigheid van gronden voor het wissen van u persoonsgegevens te beoordelen.
 • Bij onrechtmatige gegevensverwerking, als u verzoekt om beperking van de verwerking i.p.v. het wissen van uw persoonsgegevens.
 • Als we u persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden en u ze nodig heeft voor een rechtsvordering.

Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om u op elk moment te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens waarvoor u eerder toestemming gaf.

Recht om u te verzetten tegen automatische besluitvorming

De persoonsgegevens die we
via deze website verzamelen, worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming.

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Als u uw persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere verwerker, dan bezorgen we u deze graag in een leesbare vorm.

Recht om te worden vergeten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen onder deze voorwaarden:

 • Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld.
 • Wanneer we uw persoonsgegevens enkel hebben verzameld op basis van uw toestemming.
 • Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gronden voor de verwerking bestaan.
 • Wanneer u persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.
 • Wanneer u persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Recht om klacht in te dienen

Ben u van mening dat we uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt? Dan heb u het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Bij verlies van uw contactgegevens wordt de privacycommissie op de hoogte gebracht. De impact op de betrokkenen wordt geanalyseerd en indien nodig
worden de betrokkenen zelf op de hoogte gebracht.

 

 

Bel of mail voor meer info.