Subsidies investeringen in rationeel energiegebruik of groene energie

  • Federaal

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. Voor de investeringen gedaan in 2019 (aanslagjaar 2020) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%. Meer info: www.energiesparen.be.

  • Vlaanderen

Ecologiepremie+ : is een ondersteuningsmaatregel voor het verduurzamen van ondernemingen die wordt beheerd door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). De premie dient aangevraagd te worden voorafgaand aan de investering. Het bedrag wordt bepaald door de aard van de investering, de ecoklasse waartoe een technologie behoort en de grootte van de onderneming. De steun bedraagt 15% tot 55% van de meerkost van de investering voor maatregelen die opgenomen zijn in een limitatieve technologieën lijst. Deze lijst wordt jaarlijks per ministerieel besluit opgemaakt. Voorbeelden van maatregelen met betrekking tot energiebesparing in de huidige lijst zijn: aansluiting op bestaande warmtenetten, warmtepomp met als bron restwarmte, een actief en intelligent daglichtsysteem,… . Meer info: www.vlaio.be.

Premies distributienetbeheerders voor talrijke energiebesparende investeringen. Komen o.a. in aanmerking: verlichtingsrenovatie (relighting), zonneboiler, isolatie en HR-beglazing, warmtepompen. Er is ook een REG-premie voor investeringen na een energiestudie. Meer info: www.energiesparen.be.

Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen kunnen aangevraagd worden bij de netbeheerder. Groenestroomcertificaten voor biogas, biomassa en wind kunnen aangevraagd worden bij het VEA. Nieuwe installaties moeten rekening houden met de bandingfactor (correctiefactor). In bepaalde gevallen is deze vastgelegd op 0 (= geen certificaten).

Let op zonnepanelen met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW die gekeurd zijn na 13 juni 2015, komen niet meer in aanmerking voor groenestroomcertificaten. Nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 40 kW tot en met 2 MW en een startdatum na 16 juli 2021 zullen geen groenestroomcertificaten ontvangen. Deze projecten komen voortaan in aanmerking voor eenmalige investeringssteun via een projectoproep (‘call’).  Het VEKA organiseert regelmatig een ‘call groene stroom‘.

Warmtekrachtcertificaten kunnen aangevraagd worden bij het VEA. Nieuwe installaties en installaties die ingrijpend wijzigen moeten rekening houden met de bandingfactor.

Let op, installaties met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW die gekeurd zijn na 1 januari 2018, komen niet meer in aanmerking voor  groenestroom- of warmtekrachtcertificaten.

Korting onroerende voorheffing: Voor ingrijpende energetische renovatie van niet-woongebouwen met bouwaanvraag vanaf 1/10/2016 kan men gedurende 5 jaar vermindering krijgen. Meer info: www.energiesparen.be.

Bel of email voor meer info.