Subsidies investeringen in rationeel energiegebruik of groene energie

  • Federaal

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. Voor de investeringen gedaan in 2018 (aanslagjaar 2019) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%. Meer info: www.energiesparen.be.

  • Vlaanderen

Ecologiepremie+ : Deze investeringssteun geldt voor energiebesparende en milieuvriendelijke investeringen die voorkomen op de Limititatieve Technologiënlijst 2018-05. De premie dient aangevraagd te worden voorafgaand aan de investering en wordt toegekend in de vorm van een subsidie. Het bedrag wordt bepaald door de aard van de investering, de ecoklasse waartoe een technologie behoort en de grootte van de onderneming. Meer info: www.vlaio.be.

Premies distributienetbeheerders voor talrijke energiebesparende investeringen. Komen o.a. in aanmerking: verlichtingsrenovatie (relighting), zonneboiler, isolatie en HR-beglazing, warmtepompen. Er is ook een REG-premie voor investeringen na een energiestudie. Meer info: www.energiesparen.be.

Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen kunnen aangevraagd worden bij de netbeheerder. Groenestroomcertificaten voor biogas, biomassa en wind kunnen aangevraagd worden bij het VEA. Nieuwe installaties moeten rekening houden met de bandingfactor (correctiefactor). In bepaalde gevallen is deze vastgelegd op 0 (= geen certificaten).

Warmtekrachtcertificaten kunnen aangevraagd worden bij het VEA. Nieuwe installaties en installaties die ingrijpend wijzigen moeten rekening houden met de bandingfactor.

Let op, installaties met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW die gekeurd zijn na 1 januari 2018, komen niet meer in aanmerking voor  groenestroom- of warmtekrachtcertificaten.

Korting onroerende voorheffing: Voor ingrijpende energetische renovatie van niet-woongebouwen met bouwaanvraag vanaf 1/10/2016 kan men gedurende 5 jaar vermindering krijgen. Meer info: www.energiesparen.be.