Ondersteuning implementatie EnMS

Een energiemanagementsysteem (EnMS) biedt de grootste garantie dat het energiebeheer gestructureerd wordt aangepakt, geïntegreerd wordt èn blijft in de bestaande processen. Na een evaluatie van het huidig energiebeheer t.o.v. ISO 50005 wordt een stappenplan opgesteld dat rekening houdt met de ambitie van het bedrijf. Het plan bestaat uit verschillende fases en laat toe om een EnMS iteratief op te bouwen. Na elke fase is een evaluatie ingepland en kan het management de beslissing nemen om naar een volgend niveau te gaan met als mogelijk einddoel een ISO 50001 certificatie.

Focus: Gefaseerde implementatie van een energiemanagementsysteem. Scope en begrenzingen worden samen vastgelegd.

Doorlooptijd: 6 tot 12 maanden afhankelijk van bestaande zorgsystemen (bv ISO 9001 of 14001) en beschikbaarheid medewerkers energieteam.

 
Bel of mail voor meer info.