Klimaatplan voor grote of energie-intensieve ondernemingen bij een O&O steunaanvraag.
 

Het beschikken over een klimaatplan is verplicht voor grote en/of energie-intensieve ondernemingen bij een O&O steunaanvraag . In een klimaatplan wordt beschreven hoe de betrokken vestiging van de onderneming de transitie zal maken richting een koolstofarme bedrijfsvoering in een klimaatneutraal Europa in 2050, rekening houdend met de doelstellingen van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP).

Na een assessment van uw huidige klimaat- en energiebeleid help ik bij het verder uitwerken ervan en het vastleggen van doelstellingen in lijn met het VEKP. Ik werk in samenspraak een aantal scenario’s uit met als tijdshorizon 2030 (en 2050 indien van toepassing). Focus ligt op scope 1 (directe emissies van broeikasgassen door eigen bronnen binnen de organisatie) en  scope 2 emissies (indirecte emissies van broeikasgassen door opwekking van de ingekochte en verbruikte elektriciteit of warmte). Dit alles wordt in een klimaatplan gedocumenteerd waarnaar u kunt verwijzen in de toelichting bij uw steunaanvraag.

Focus: Scope 1 en 2 emissies

Duur en doorlooptijd zijn afhankelijk van de grootte en complexiteit van de onderneming

 
Energieplan voor energie-intensieve ondernemingen met een finaal energiegebruik > 0,1 PJ per jaar

 

Energie-intensieve vestigingen zijn verplicht een energieplan op te stellen en moeten dit bij het VEKA conform laten verklaren. Dit plan moet om de vier jaar geactualiseerd worden. Voor het opstellen van een energieplan moet steeds een energiedeskundige onder de arm genomen worden. Deze energiedeskundige moet tevens door het VEKA aanvaard worden.

Als onafhankelijk energiedeskundige voer ik een energieaudit uit, maak een energiebalans op en ondersteun de onderneming bij het opstellen van een lijst van energiebesparende maatregelen  (met beschrijving, investeringskost, energiebesparing en IRR) en de opmaak van een chronologisch stappenplan voor de uitvoering van de maatregelen met een IRR > 13 %.  Voorwaarde voor de ingave in de webapplicatie, is de conformverklaring door het VEKA.
 

Focus: Gebouw- en productiefaciliteiten + eigen transport

Duur en doorlooptijd zijn afhankelijk van de grootte en complexiteit van de onderneming

 

Bel of mail voor meer info.