Energieaudits

 • Uitvoering van een Verplichte Energieaudit Grote Onderneming voor Roxell, producent van automatische voer-, drink-, verwarmings- en ventilatiesystemen voor het pluimvee- en varkensbedrijf, gevestigd in Maldegem. 
 • Uitvoering van een Verplichte Energieaudit Grote Onderneming voor Ecowerf, intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant gevestigd in Wilsele. In totaal werden 27 energiebesparingsmaatregelen goedgekeurd die de energiekost met 295.000 EUR en de CO2 emissies met 725 ton zullen verminderen.
 • Actualisatie van een Verplichte Energieaudit Grote Onderneming voor de vestiging van Rogers Corporation te Evergem.

Klimaatplan

 • Opstellen van een 2030 Klimaatplan (scope 1 en 2 emissies) voor Roxell, producent van automatische voer-, drink-, verwarmings- en ventilatiesystemen voor het pluimvee- en varkensbedrijf, gevestigd in Maldegem. 

 Energieplannen

 • In het kader van de Energiebeleidsovereenkomst 2023-2026 het opmaken van Energieplannen voor EOC, een producent van lijmen, bindmiddelen, coatings en oppervlakte-actieve stoffen voor de vestigingen in Oudenaarde en Evergem, voor La Lorraine, een industriële bakkerij in Erpe-Mere en Molymet Belgium een producent van Molybdeen te Langerbrugge. 
 • Opmaken van een Energieplan voor AZ-Sint-Elisabeth in Zottegem. Het energieplan voor 2023-2024 bestaat uit 31 maatregelen die voor een energiebesparing van 18 % zorgen. 
 • Opmaken van een Energieplan voor de productiesite van Rogers Corporation te Evergem en voor de nieuwe productielijn het uitvoeren van een Energiestudie om een omgevingsvergunning te bekomen.

Energiemanagementsysteem (EnMS)

 • Evaluatie van het huidig energiebeheer en opstellen van een energiehandboek in lijn met niveau 2 van ISO50005 voor het distributiecentrum van de  Kringwinkel Hageland in Tienen.
 • Evaluatie van het huidig energiebeheer en uitwerken fase 1 van de implementatie van een EnMS volgens ISO 50001 voor het Europees distributiecentrum in Zaventem van Abbott Medical Devices.

Externe Energiemanager

 • Voor de bedrijventerreinorganisatie van Aarschot AB-Connects voer ik een haalbaarheidsstudie uit voor de oprichting van een Energiegemeenschap.
 • Als externe energiemanager ondersteun ik de Technische Manager van Solide in Langdorp bij de uitvoering en opvolging van het Energieplan 2022-2025.

Energiebesparingsprojecten voor KMO’s

Na een gedetailleerde energieaudit (focus op gebouw, productieprocessen en transport) worden in brainstorming-sessies alle potentiële energie-besparingsmaatregelen voor de significante energiegebruikers aangevuld en geprioriteerd. “Quick wins” worden onmiddellijk geïmplementeerd.  De weerhouden energie-besparingsmaatregelen (gedrags-, organisatorische en investeringsmaatregelen) worden in een Energieplan vastgelegd en in lijn met de energiedoelstellingen geïmplementeerd. Continue monitoring en analyse sturen de maatregelen bij waar nodig. Doorlooptijd ideaal minstens 1 jaar.

Getuigenissen:

Renier Natuursteen uit Aarschot gaat als familiebedrijf voor een zo laag mogelijke impact op het milieu, zowel van water, afval en CO2. “De beste manier voor ons om onze impact op CO2 te verminderen is niet energie groen opwekken, maar minder energie verbruiken.” motiveert Stijn Renier hun keuze voor een energiebesparingsproject.

 

Solide, producent van ladders en steigers, uit Langdorp heeft de herinrichting van hun productielijnen aangegrepen om hun
energieverbruik in kaart te brengen en energie-besparingsmaatregelen te implementeren. De ontwerpfase is de belangrijkste fase om energie-efficiënte keuzes te maken. Later wordt het immers steeds duurder om nog zaken aan te passen.

 

De Kringwinkel Hageland uit Tienen kiest voor dit project omdat ze als klimaatbedrijf hoge klimaatambities hebben. “We hebben daarbij nood aan extra externe expertise die we niet zelf in huis hebben. Frank is die expert“, zegt Paul Stessens.

 

Vanerum uit Diest krijgt als producent van schoolmeubilair meer en meer vragen van hun klanten over de ecologische voetafdruk van hun producten. Klanten zullen de komende jaren meer en meer eisen dat de producten die ze aankopen zo duurzaam mogelijk geproduceerd worden. De combinatie van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie is een belangrijke stap om hun CO2 uitstoot te reduceren.

 
Bel of mail voor meer info.