Externe Energiemanager

  • Voor de bedrijventerreinorganisatie van Aarschot AB-Connects voer ik een haalbaarheidsstudie uit voor de oprichting van een Energiegemeenschap.
  • Als externe energiemanager ondersteun ik de Technische Manager van Solide in Langdorp bij de uitvoering en opvolging van het Energieplan 2022-2025.

Energieaudits

  • Uitvoering van een Verplichte Energieaudit Grote Onderneming voor Ecowerf, intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant gevestigd in Wilsele. In totaal werden 27 energiebesparingsmaatregelen goedgekeurd die de energiekost met 295.000 EUR en de CO2 emissies met 725 ton zullen verminderen.
  • Uitvoering van een Verplichte Energieaudit Grote Onderneming voor de vestiging van een Amerikaanse producent van hoogtechnologische materialen te Evergem.

Energieplan en Energiestudies

  • Opmaken van een Energieplan voor AZ-Sint-Elisabeth in Zottegem. Het energieplan voor 2023-2024 bestaat uit 31 maatregelen die voor een energiebesparing van 18 % zorgen. 
  • Opmaken van een Energieplan voor de productiesite van een Amerikaanse producent van hoogtechnologische materialen te Evergem en voor de nieuwe productielijn het uitvoeren van een Energiestudie om een omgevingsvergunning te bekomen.

Energiemanagementsysteem (EnMS)

  • Evaluatie van het huidig energiebeheer en opstellen van een energiehandboek in lijn met niveau 2 van ISO50005 voor het distributiecentrum van de  Kringwinkel Hageland in Tienen.
  • Evaluatie van het huidig energiebeheer en uitwerken fase 1 van de implementatie van een EnMS volgens ISO 50001 voor het Europees distributiecentrum in Zaventem van een Amerikaanse Healthcare multinational.

Energiebesparingsprojecten voor KMO’s

Na een gedetailleerde energieaudit (focus op gebouw, productieprocessen en transport) worden in brainstorming-sessies alle potentiële energie-besparingsmaatregelen voor de significante energiegebruikers aangevuld en geprioriteerd. “Quick wins” worden onmiddellijk geïmplementeerd.  De weerhouden energie-besparingsmaatregelen (gedrags-, organisatorische en investeringsmaatregelen) worden in een Energieplan vastgelegd en in lijn met de energiedoelstellingen geïmplementeerd. Continue monitoring en analyse sturen de maatregelen bij waar nodig. Doorlooptijd ideaal minstens 1 jaar.

Getuigenissen:

Renier Natuursteen uit Aarschot gaat als familiebedrijf voor een zo laag mogelijke impact op het milieu, zowel van water, afval en CO2. “De beste manier voor ons om onze impact op CO2 te verminderen is niet energie groen opwekken, maar minder energie verbruiken.” motiveert Stijn Renier hun keuze voor een energiebesparingsproject.

 

Solide, producent van ladders en steigers, uit Langdorp heeft de herinrichting van hun productielijnen aangegrepen om hun
energieverbruik in kaart te brengen en energie-besparingsmaatregelen te implementeren. De ontwerpfase is de belangrijkste fase om energie-efficiënte keuzes te maken. Later wordt het immers steeds duurder om nog zaken aan te passen.

 

De Kringwinkel Hageland uit Tienen kiest voor dit project omdat ze als klimaatbedrijf hoge klimaatambities hebben. “We hebben daarbij nood aan extra externe expertise die we niet zelf in huis hebben. Frank is die expert“, zegt Paul Stessens.

 

Vanerum uit Diest krijgt als producent van schoolmeubilair meer en meer vragen van hun klanten over de ecologische voetafdruk van hun producten. Klanten zullen de komende jaren meer en meer eisen dat de producten die ze aankopen zo duurzaam mogelijk geproduceerd worden. De combinatie van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie is een belangrijke stap om hun CO2 uitstoot te reduceren.

 

Hernieuwbare energieprojecten

In het kader van het Klimaatproject Energiebesparing KMO’s Noord-Hageland heb ik verschillende haalbaarheidsstudies uitgevoerd om het aandeel hernieuwbare energie te verhogen.

Voor Bruyninkx uit Messelbroek heb ik twee cases onderzocht: een kleine windturbine vs een bijkomende PV-installatie op de nieuwe productiehal. Daarbij werd ook de samenwerking met een RESCoop bekeken. Als resultaat heeft ECoOB (Energie-coöperatie Oost-Brabant) een PV-installatie van 408 kWp geïnstalleerd. Verwachte jaarlijkse productie is 350 MWh/jaar of het equivalent aan het elektriciteitsgebruik van 100 gezinnen.

Voor Solide uit Messelbroek is na de haalbaarheidsstudie voor een PV-installatie het project in de volgende fase beland. Uitvoering van de netstudie door Fluvius en een dakstabiliteitsstudie.

Bel of mail voor meer info.