Referenties

  • Energiebesparingsprojecten voor KMO’s

Na een gedetailleerde energieaudit (focus op gebouw, productieprocessen en transport) worden in brainstorming-sessies alle potentiële energie-besparingsmaatregelen voor de significante energiegebruikers verzameld. “Quick wins” worden onmiddellijk geïmplementeerd.  De weerhouden energie-besparingsmaatregelen (gedrags-, organisatorische en investeringsmaatregelen) worden in een Energieplan  vastgelegd en in lijn met de energiedoelstellingen geïmplementeerd. Continue monitoring en analyse stuurt de maatregelen bij waar nodig.

Natuursteenbedrijf, 35 werknemers, elektriciteit en aardgas

Distributiecentrum, 110 werknemers, elektriciteit, aardgas en diesel

Productiebedrijf ladders en steigers, 42 werknemers, elektriciteit, stookolie en diesel

  • Energiemanagementsysteem (EnMS)

Evaluatie van het huidig energiebeheer en uitwerken fase 1 van de implementatie van een EnMS volgens ISO 50001 voor het Europees distributiecentrum van een Amerikaanse Healthcare multinational.

  • Energieaudits

Uitvoering van een Verplichte Energieaudit Grote Onderneming voor de productiesite van een Amerikaanse producent van hoogtechnologische materialen.

Energiecheck voor Kringwinkel Hageland van het distributiecentrum in Tienen en van de winkels/magazijnen in Aarschot, Diest en Tienen.

  • Energieplan en Energiestudies

Opmaken van een Energieplan voor de productiesite van een Amerikaanse producent van hoogtechnologische materialen en voor de nieuwe productielijn het uitvoeren van een Energiestudie om een omgevingsvergunning te bekomen.