Maart 2024 – Nieuwe energieverplichtingen voor bedrijven

Er komen tegen 2025 heel wat verplichtingen af op ondernemingen op vlak van energie. Denk maar aan EPC NR, een gebouwbeheersysteem, laadpaalverplichting, PV-verplichting. VOKA waarschuwt reeds voor strenge boetes voor wie niet conform zal zijn met die nieuwe regelgeving. Een overzicht van de verplichtingen vindt u terug op de volgende pagina: wetgeving energie-efficiëntie.

April 2023 – Verplichting zonnepanelen voor gebouwen met hoge elektriciteitsafname

Tegen 30 juni 2025 zijn zonnepanelen verplicht op gebouwen (12,5 Wp / m2 horizontale dakoppervlakte) waar de elektriciteits-afname hoger is dan 1 gigawattuur per jaar. Het zijn de eigenaars, erfpachters en opstalhouders van gebouwen met zo’n afnamepunt die onderworpen zijn aan de verplichting. Voor overheidsgebouwen ligt de drempel op 250 megawattuur per jaar.

Met de simulator kunt u berekenen welk piekvermogen aan zonnepanelen u in dienst moet nemen en tegen wanneer. De simulator toont ook de alternatieve manieren om aan de verplichting te voldoen (windturbine of bio-WKK, participatie in een nieuwe PV, windturbine of bio-WKK, warmtepomp als alternatieve manier geldt pas vanaf 2030).

Bestaande PV installaties tellen mee. Toegelaten locaties voor PV zijn daken van de gebouwen, carports of fietsenstallingen, marginale gronden of drijvend op wateroppervlakken op de eigen of een andere eigen site. Wie investeert of participeert is vrij. Bij participatie gelden bijkomende verplichte meldingen.

Verplichting wordt vanaf 2030 stapsgewijs verstrengd:

  • Vanaf 1/1/30: 18,75 Wp / m2
  • Vanaf 1/1/35: 25 Wp / m2

Er zijn twee aftopregels:

  • Aftopping op basis van elektriciteitsafname
  • Aftopping op basis van een netstudie uitgevoerd door netbeheerder.

Boete-en handhavingsbepalingen zullen worden vastgelegd in het energiedecreet. 1e Reeds principieel goedgekeurd op 3 feb 2023.  

November 2022 – Een nieuwe 400+ kWp installatie van ECoOB

Als resultaat van een haalbaarheidsstudie door Azul Consult in het kader van het Klimaatproject Energiebesparing KMO’s Noord-Hageland heeft Energie-coöperatie Oost-Brabant een nieuwe PV-installatie van 407,68 kWp in gebruik genomen. Verwachte jaarlijkse productie is 350 MWh/jaar of het equivalent aan het elektriciteitsgebruik van 100 gezinnen.  Meer info op de projectpagina.

Oktober 2022 – Steunaanvraag bij VLAIO vereist vanaf 1 oktober een klimaatplan

Indien uw bedrijf voor bv een onderzoeks- of ontwikkelingsproject een steunaanvraag wilt indienen, dient u sinds 1 oktober 2022 een toelichtingsdocument toe te voegen die verwijst naar een klimaatplan.

Deze verplichting is van toepassing op steunaanvragen door grote en energie-intensieve ondernemingen.

Augustus 2022 – Versterkte wetgeving Energie Efficiëntie voor bedrijven van kracht

Het Energiebesluit is bijgewerkt. Het vernieuwde besluit voegt 3 stukken regelgeving samen:

 • Het besluit energieplanning (bestaand)
 • Hoofdstuk 4.9 van VLAREM II (bestaand)
 • Het stuk ‘versterkte wetgeving’ (nieuw), dat een Energie-Efficiëntie ook voor bedrijven met een “lager” energieverbruik verplicht maakt.

Naast deze bundeling en verbreding, zijn ook volgende wijzigingen relevant:

 • De drempel voor rendabiliteit verlaagt licht, naar een IRR na belastingen van 13%.
 • Waar de ‘energieaudit grote ondernemingen’ tot hier toe een vrijblijvende oefening is, zullen rendabele maatregelen verplicht uitvoerbaar zijn.
 • De handhaving wordt de verantwoordelijkheid van het VEKA.

Het VEKA schat dat zo’n 1.500 bedrijven aan de versterkte wetgeving zullen moeten voldoen.

Voor elke sector is een no-regretmaatregelenlijst opgesteld door het VEKA.

De betrokken bedrijven dienen ten laatste op 1 april 2023 te beschikken over een geldige energieaudit of energiebalans ondernemingen!

 

Mei 2022 – Check Energiemanagement beschikbaar

Wilt u graag weten waar uw bedrijf staat op vlak van energiebeheer? Met een nieuwe tool gebaseerd op ISO 50005 komt u dit snel te weten.

Contacteer mij voor een maturiteitscheck van uw energiemanagement.

 
Bel of mail voor meer info.