Augustus 2022 – Versterkte wetgeving Energie Efficiëntie voor bedrijven van kracht

Het Energiebesluit is bijgewerkt. Het vernieuwde besluit voegt 3 stukken regelgeving samen:

  • Het besluit energieplanning (bestaand)
  • Hoofdstuk 4.9 van VLAREM II (bestaand)
  • Het stuk ‘versterkte wetgeving’ (nieuw), dat een Energie-Efficiëntie ook voor bedrijven met een “lager” energieverbruik verplicht maakt.

Naast deze bundeling en verbreding, zijn ook volgende wijzigingen relevant:

  • De drempel voor rendabiliteit verlaagt licht, naar een IRR na belastingen van 13%.
  • Waar de ‘energieaudit grote ondernemingen’ tot hier toe een vrijblijvende oefening is, zullen rendabele maatregelen verplicht uitvoerbaar zijn.
  • De handhaving wordt de verantwoordelijkheid van het VEKA.

Het VEKA schat dat zo’n 1.500 bedrijven aan de versterkte wetgeving zullen moeten voldoen.

Voor elke sector wordt tegen uiterlijk 31 oktober 2022 een no-regretmaatregelenlijst opgesteld door het VEKA.

De betrokken bedrijven dienen ten laatste op 1 april 2023 te beschikken over een geldige energieaudit of energiebalans ondernemingen!

 

Mei 2022 – Check Energiemanagement beschikbaar

Wilt u graag weten waar uw bedrijf staat op vlak van energiebeheer? Met een nieuwe tool gebaseerd op ISO 50005 komt u dit snel te weten.

Contacteer mij voor een maturiteitscheck van uw energiemanagement.