Nieuws

Mei 2021 – Maturiteitscheck Energiemanagement beschikbaar

Wilt u graag weten waar uw bedrijf staat op vlak van energiebeheer? Met een nieuwe tool gebaseerd op ISO 50005 komt u dit snel te weten. Contacteer mij voor een maturiteitscheck van uw energiemanagement.

 

Aug 2021 – Versterkte wetgeving Energie Efficiëntie voor bedrijven op komst – (bijgewerkt maart 2022)

Het Energiebesluit heeft een eerste goedkeuring gekregen. Dit besluit voegt 3 stukken regelgeving samen:

  • Het besluit energieplanning (bestaand)
  • Hoofdstuk 4.9 van VLAREM II (bestaand)
  • Het stuk ‘versterkte wetgeving’ (nieuw), dat een Energie-Efficiëntie ook voor bedrijven met een “lager” energieverbruik verplicht maakt.

Naast deze bundeling en verbreding, zijn ook volgende wijzigingen relevant:

  • De drempel voor rendabiliteit verlaagt licht, naar een IRR na belastingen van 13%.
  • Waar de ‘energieaudit grote ondernemingen’ tot hier toe een vrijblijvende oefening is, zullen rendabele maatregelen verplicht uitvoerbaar zijn.
  • De handhaving wordt de verantwoordelijkheid van het VEKA.

Het VEKA schat dat zo’n 1.500 bedrijven aan de versterkte wetgeving zullen moeten voldoen. Als het besluit vóór de zomer van 2022 omgezet wordt in wetgeving, zal de deadline om er aan te voldoen eind 2022 zijn!

 
Bel of email voor meer info.