Megatrends: ingrijpend, maar ook ongrijpbaar? Hoe beïnvloeden ze het milieu in Vlaanderen?

Link naar filmpje van VMM.

Toekomstvisie Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft een nota opgesteld over het gewenste langetermijnbeleid voor Vlaanderen met de prioriteiten voor de transities naar 2050. Volgend document vat de nota bondig samen.

Samenvatting Visie 2050

Vlaams Energie- en Klimaatplan periode 2021-2030 

De Vlaamse Regering keurde dit plan op 9 december 2019 definitief goed.

Maatregelen: Industrie

  • Verdere en blijvende optimalisering van de energie-efficiëntie,
  • Daarnaast ook aandacht voor de bredere industriële transitie naar koolstofarme processen, integratie van hernieuwbare energie en efficiënt materiaalgebruik.
  • Uitbreiden van het bestaande instrumentarium voor de ondersteuning van energie-efficiëntie en de bredere industriële transitie binnen een grotere groep van bedrijven.

Volgende mogelijkheden om de reikwijdte uit te breiden en de toetredingsdrempel te verlagen worden voorgesteld:

  • Versterken en optimaliseren van de Energiebeleidsovereenkomsten (EBO’s) in de Vlaamse energie-intensieve industrie.
  • Uitbreiding, na evaluatie, van de juist gestarte mini-EBO’s naar andere sectoren.
  • Voortzetting van ondersteuning van de industrie via ecologiepremie+, strategische ecologiesteun en via de kmo-portefeuille
  • De ontwikkeling van de ESCO-markt voor bedrijven, met speciale aandacht voor kmo’s
  • Inzetten van de laagdrempelige dienstverlening (sensibilisering, bewustmaking, informatie, advies, netwerking) van VLAIO en haar partners.
  • Inzetten op transparante en gebundelde informatieverstrekking.
 

 

Bel of mail voor meer info.