Megatrends: ingrijpend, maar ook ongrijpbaar? Hoe beïnvloeden ze het milieu in Vlaanderen?

Link naar filmpje van VMM.

Toekomstvisie Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft een nota opgesteld over het gewenste langetermijnbeleid voor Vlaanderen met de prioriteiten voor de transities naar 2050. Volgend document vat de nota bondig samen.

Samenvatting Visie 2050

Vlaams Energie- en Klimaatplan periode 2021-2030 

De Vlaamse Regering keurde dit plan op 9 december 2019 definitief goed.

Maatregelen: Industrie

Volgende mogelijkheden om de reikwijdte uit te breiden en de toetredingsdrempel te verlagen worden voorgesteld:

 

Bel of mail voor meer info.