Diensten

Grote ondernemingen

  • Uitvoering verplichte 4 jaarlijkse energie-audit,
  • Ondersteuning bij het opzetten van een energiemanagementsysteem volgens ISO 50001,
  • Onafhankelijke audit van het energiemanagementsysteem volgens ISO 50002 .

Middelgrote ondernemingen

  • Externe energiemanager als ondersteuning milieu- of productieverantwoordelijke,
  • Ondersteuning bij het opzetten van een “lean” energiemanagementsysteem gebaseerd op ISO 50001,
  • Begeleiding bij het opstellen van een energieplan,
  • Uitvoering energie-audit.

Kleine ondernemingen

  • Uitvoering energie-check (focus op gebouwtechnieken: HVAC en verlichting),
  • Uitvoering energie-audit (focus op gebouwtechnieken en productiefaciliteiten: motoren, perslucht en koeling),
  • Advies en begeleiding bij de selectie en implementatie van energiebesparende maatregelen.