Diensten

Grote ondernemingen

 • Uitvoering verplichte 4 jaarlijkse energie-audit,
 • Ondersteuning bij het opzetten van een energiemanagementsysteem volgens ISO 50001,
 • Onafhankelijke audit van het energiemanagementsysteem volgens ISO 50002,
 • Voor energie-intensieve vestigingen met een jaarlijks energiegebruik > 0,1 PJ het opstellen van een energieplan of energiestudie (*).

Middelgrote ondernemingen

 • Uitvoering energie-audit,
 • Externe energiemanager als ondersteuning milieu- of productieverantwoordelijke,
 • Ondersteuning bij het opzetten van een “lean” energiemanagementsysteem gebaseerd op ISO 50001,
 • Voor energie-intensieve vestigingen met een jaarlijks energiegebruik > 0,1 PJ het opstellen van een energieplan of energiestudie (*).

(*) Voorwaarde is aanvaarding door het Vlaams Energieagentschap (VEA) als energiedeskundige voor de te onderzoeken inrichting.

Kleine ondernemingen

 • Uitvoering energie-check (focus op gebouwtechnieken: HVAC en verlichting),
 • Uitvoering energie-audit (focus op gebouwtechnieken en productiefaciliteiten: motoren, perslucht en koeling),
 • Advies en begeleiding bij de selectie en implementatie van energiebesparende maatregelen.