Vlaams Energie en Klimaatplan voor niet-ETS industrie

Wat is de stand van zaken? Welke maatregelen zijn opgenomen voor de kmo’s? Welke bijkomende maatregelen heeft de Vlaamse Overheid n.a.v. de verscherpte CO2 doelstellingen genomen? Hoe kan u als manager van een kmo uw bedrijf optimaal voorbereiden op de energietransitie?

Al deze vragen beantwoord ik in een reeks artikelen die vanaf 2 november wekelijks worden gepubliceerd op deze website onder het menu item Artikelen.

Nieuwe energiebesparingsmaatregel voor KMO’s op komst

De Vlaamse regering verplicht zowat duizend KMO’s met een groot energieverbruik om een energieaudit te laten uitvoeren en de energiebesparingsmaatregelen met een verwacht rendement van 15 % en meer uit te voeren.

Bedrijven met een primair energieverbruik tussen 13,9 en 27,8 gigawattuur (GWh) zullen een energieaudit moeten laten uit­voeren, waarna ze energie­besparende maatregelen op maat ontvangen. De maatregelen met een verwacht rendement van 15 % en meer moeten daarna ook uitgevoerd worden.

KMO’s met een iets lager verbruik, van 8,3 tot 13,9 GWh, ­moeten een energiebalans opstellen, die vooral bedoeld is om ­inzicht te krijgen in het energieverbruik. De maat­regelen die in minder dan drie jaar terug­verdiend zijn, de zogenaamde ‘no- regret’-maatregelen, moeten verplicht worden uitgevoerd. Het gaat dan om eenvoudige maat­regelen als dakisolatie, goed geïsoleerd glas of ledverlichting.

Over de maatregel wordt de ­komende maanden nog overlegd met de betrokken partijen. Tegen eind 2022 zou hij in werking moeten treden. Een verscherpte regelgeving over het energieverbruik van kmo’s is overigens een Europese verplichting.

Energieaudits

Bron De Standaard 9 juni 2021

Energie-efficiëntie: pijler van klimaatactieplannen

2020 wordt als jaar van de laatste kans gezien om de opwarming van de aarde onder de 2 ˚C te houden. Vanaf nu telt elk jaar! Cruciaal is dat iedereen (gemeenten, burgers en bedrijven) zijn bijdrage levert. Het energieverbruik verminderen is daarbij één van de belangrijkste stappen. Daarom heeft de EU ook voor energie-efficiëntie een doelstelling vastgelegd (*). Tegen 2020 was een verbetering met 20% vooropgesteld. Tegen 2030 is de doelstelling verhoogd naar 32.5 % met een opwaartse herziening in 2023.

EU Klimaatdoelstellingen 2030  

In het voorbije decennium lag de focus terecht op de energie-intensieve bedrijven, in vele gevallen grote ondernemingen. Maar voor het merendeel van de KMOs was en is energiebeheer nog geen prioriteit. Nochtans zijn er naast de directe daling van de elektriciteits- en brandstofkosten en een lagere CO2 uitstoot andere voordelen zoals:

  • beter onderhouden machines,
  • geoptimaliseerde productieprocessen,
  • een aantoonbaar duurzamer imago en
  • een gezondere werkomgeving.

Bovendien is er een groeiende trend dat klanten meer en meer producten willen met een zo laag mogelijke CO2 afdruk en hechten toekomstige werknemers belang aan hoe een bedrijf duurzaamheid in de praktijk brengt.

Op basis van een 500 tal energiescans die in de periode 2013-2015 werden uitgevoerd  bij Vlaamse KMOs is er een besparingspotentieel van 10% op de elektriciteitsfactuur en 15% op de brandstoffactuur. Met investeringen kan de besparing zelfs verdubbelen tot  20 – 30% (**). Dit potentieel wordt echter onvoldoende benut. Mogelijke redenen zijn het gebrek aan kennis en tijd binnen het bedrijf om energiebeheer aan te pakken.

Als energiemanager kan ik u ondersteunen om de energie-efficiëntie en de klimaatdoelstellingen van uw bedrijf te helpen realiseren.

(*) Europese Richtlijn energie-efficiëntie (2012/27/EU)

(**) IEA-rapport uit 2015 “Accelerating energy efficiency in small and medium-sized enterprises”

Welkom

Het rapport “Hoe Groen is de Vlaamse Economie?” (dec 2016) stelt vast dat de Vlaamse economie langzaamaan vergroent maar dat we in vergelijking met de buurlanden minder goed scoren. Vlaanderen zal een versnelling hoger moeten schakelen om de transitie van een lineaire naar een circulaire economie tegen 2050 te verwezenlijken. Er dient daarbij ingezet worden op een verduurzaming van de bouwstenen van ons economisch systeem: de producten en diensten, de productie en de consumptie.  Er zullen belangrijke beslissingen moeten genomen worden i.v.m. de energiemix, het materialengebruik, de bescherming van het natuurlijke kapitaal en  het ruimtegebruik. (*)

In het document Visie 2050 van de Vlaamse Overheid is energietransitie naar een koolstofarm, slim, flexibel en betrouwbaar energiesysteem één van de zeven transitieprioriteiten. Vlaanderen wil daarbij maximaal inzetten op energie-efficiëntie. Een eerste doelstelling was een verbetering van de energie-efficiëntie met 20% tegen 2020. Tegen 2030 stelt de EU als doel een verbetering van 32.5%.

Als energiemanager wil ik u graag ondersteunen en begeleiden tijdens de uitdagende maar veelbelovende energietransitie.

(*) Bron: Hoe Groen is de Vlaamse Economie?

Bel of email voor meer info.