Energie-efficiëntie ook voor KMOs van belang!

Een eerste energie-efficiëntie doelstelling opgelegd door Europa (*) was een verbetering met 20% tegen 2020. Tegen 2030 is een verbetering van 27% of meer vastgelegd. Op 14 juni 2018 hebben de Europese Commissie en het parlement een akkoord gesloten voor een  doelstelling van 32.5 % tegen 2030 met een opwaartse herziening in 2023. Om dit te bereiken dienen ook de KMO’s meer te investeren in energie-efficiëntie.

Op basis van een 500 tal energiescans die in de periode 2013-2015 werden uitgevoerd in bij Vlaamse KMOs is er een besparingspotentieel van 10% op de elektriciteitsfactuur en 15% op de brandstoffactuur. Dit potentieel wordt echter onvoldoende benut. Mogelijke redenen zijn het beperkt aandeel van de energiekost in de totale bedrijfskost, een lage return op een investering in energie-efficiëntie vergeleken met een investering in de kernactiviteit of een gebrek aan kennis en tijd binnen het bedrijf om de energiekosten te verlagen. Naast de directe daling van de energiekosten zijn er andere voordelen zoals een verhoogde productiviteit, verbeterde kwaliteit,  een veiligere werkomgeving, een lagere CO2 uitstoot en een verhoogde investeringsaftrek.

De verhoogde investeringsaftrek, de premies van de netbeheerders, de KMO portefeuille en subsidies voor innovatieve projecten of de samenwerking met een ESCO verlagen het investeringsrisico. En met de stijgende elektriciteits- en gasprijzen wordt een investering in  energie-efficiëntie vlug terugverdiend.

(*) Europese Richtlijn energie-efficiëntie (2012/27/EU)