Nieuwe energiebesparingsmaatregel voor KMO’s op komst

De Vlaamse regering verplicht zowat duizend KMO’s met een groot energieverbruik om een energieaudit te laten uitvoeren en de energiebesparingsmaatregelen met een verwacht rendement van 15 % en meer uit te voeren.

Bedrijven met een primair energieverbruik tussen 13,9 en 27,8 gigawattuur (GWh) zullen een energieaudit moeten laten uit­voeren, waarna ze energie­besparende maatregelen op maat ontvangen. De maatregelen met een verwacht rendement van 15 % en meer moeten daarna ook uitgevoerd worden.

KMO’s met een iets lager verbruik, van 8,3 tot 13,9 GWh, ­moeten een energiebalans opstellen, die vooral bedoeld is om ­inzicht te krijgen in het energieverbruik. De maat­regelen die in minder dan drie jaar terug­verdiend zijn, de zogenaamde ‘no- regret’-maatregelen, moeten verplicht worden uitgevoerd. Het gaat dan om eenvoudige maat­regelen als dakisolatie, goed geïsoleerd glas of ledverlichting.

Over de maatregel wordt de ­komende maanden nog overlegd met de betrokken partijen. Tegen eind 2022 zou hij in werking moeten treden. Een verscherpte regelgeving over het energieverbruik van kmo’s is overigens een Europese verplichting.

Energieaudits

Bron De Standaard 9 juni 2021

Welkom

Het rapport “Hoe Groen is de Vlaamse Economie?” (dec 2016) stelt vast dat de Vlaamse economie langzaamaan vergroent maar dat we in vergelijking met de buurlanden minder goed scoren. Vlaanderen zal een versnelling hoger moeten schakelen om de transitie van een lineaire naar een circulaire economie tegen 2050 te verwezenlijken. Er dient daarbij ingezet worden op een verduurzaming van de bouwstenen van ons economisch systeem: de producten en diensten, de productie en de consumptie.  Er zullen belangrijke beslissingen moeten genomen worden i.v.m. de energiemix, het materialengebruik, de bescherming van het natuurlijke kapitaal en  het ruimtegebruik. (*)

In het document Visie 2050 van de Vlaamse Overheid is energietransitie naar een koolstofarm, slim, flexibel en betrouwbaar energiesysteem één van de zeven transitieprioriteiten. Vlaanderen wil daarbij maximaal inzetten op energie-efficiëntie. Een eerste doelstelling was een verbetering van de energie-efficiëntie met 20% tegen 2020. Tegen 2030 stelt de EU als doel een verbetering van 32.5%.

Als energiemanager wil ik u graag ondersteunen en begeleiden tijdens de uitdagende maar veelbelovende energietransitie.

(*) Bron: Hoe Groen is de Vlaamse Economie?