Vlaams Energie en Klimaatplan voor niet-ETS industrie

Wat is de stand van zaken? Welke maatregelen zijn opgenomen voor de kmo’s? Welke bijkomende maatregelen heeft de Vlaamse Overheid n.a.v. de verscherpte CO2 doelstellingen genomen? Hoe kan u als manager van een kmo uw bedrijf optimaal voorbereiden op de energietransitie?

Al deze vragen beantwoord ik in een reeks artikelen die vanaf 2 november wekelijks worden gepubliceerd op deze website onder het menu item Artikelen.

Bel of email voor meer info.