Energiebesparingsproject KMO’s Hageland – Eindrapport

Het eindrapport beschrijft de verschillende fases van het energiebesparingsproject die doorlopen zijn met speciale aandacht voor praktijkvoorbeelden, de “lessons learned” en toegepaste best practices.

    Tool om energiemanagementsoftware te vergelijken

    Deze tool helpt enerzijds om uw eisen voor een EnMS-oplossing in kaart te brengen en anderzijds om de aangeboden softwareoplossingen met elkaar te vergelijken.

      Bel of mail voor meer info.