Nieuwe energiebesparingsmaatregel voor KMO’s op komst

De Vlaamse regering verplicht zowat duizend KMO’s met een groot energieverbruik om een energieaudit te laten uitvoeren en de energiebesparingsmaatregelen met een verwacht rendement van 15 % en meer uit te voeren.

Bedrijven met een primair energieverbruik tussen 13,9 en 27,8 gigawattuur (GWh) zullen een energieaudit moeten laten uit­voeren, waarna ze energie­besparende maatregelen op maat ontvangen. De maatregelen met een verwacht rendement van 15 % en meer moeten daarna ook uitgevoerd worden.

KMO’s met een iets lager verbruik, van 8,3 tot 13,9 GWh, ­moeten een energiebalans opstellen, die vooral bedoeld is om ­inzicht te krijgen in het energieverbruik. De maat­regelen die in minder dan drie jaar terug­verdiend zijn, de zogenaamde ‘no- regret’-maatregelen, moeten verplicht worden uitgevoerd. Het gaat dan om eenvoudige maat­regelen als dakisolatie, goed geïsoleerd glas of ledverlichting.

Over de maatregel wordt de ­komende maanden nog overlegd met de betrokken partijen. Tegen eind 2022 zou hij in werking moeten treden. Een verscherpte regelgeving over het energieverbruik van kmo’s is overigens een Europese verplichting.

Energieaudits

Bron De Standaard 9 juni 2021