Energie-efficiëntie: pijler van klimaatactieplannen

2020 wordt als jaar van de laatste kans gezien om de opwarming van de aarde onder de 2 ˚C te houden. Vanaf nu telt elk jaar! Cruciaal is dat iedereen (gemeenten, burgers en bedrijven) zijn bijdrage levert. Het energieverbruik verminderen is daarbij één van de belangrijkste stappen. Daarom heeft de EU ook voor energie-efficiëntie een doelstelling vastgelegd (*). Tegen 2020 was een verbetering met 20% vooropgesteld. Tegen 2030 is de doelstelling verhoogd naar 32.5 % met een opwaartse herziening in 2023.

EU Klimaatdoelstellingen 2030  

In het voorbije decennium lag de focus terecht op de energie-intensieve bedrijven, in vele gevallen grote ondernemingen. Maar voor het merendeel van de KMOs was en is energiebeheer nog geen prioriteit. Nochtans zijn er naast de directe daling van de elektriciteits- en brandstofkosten en een lagere CO2 uitstoot andere voordelen zoals:

  • beter onderhouden machines,
  • geoptimaliseerde productieprocessen,
  • een aantoonbaar duurzamer imago en
  • een gezondere werkomgeving.

Bovendien is er een groeiende trend dat klanten meer en meer producten willen met een zo laag mogelijke CO2 afdruk en hechten toekomstige werknemers belang aan hoe een bedrijf duurzaamheid in de praktijk brengt.

Op basis van een 500 tal energiescans die in de periode 2013-2015 werden uitgevoerd  bij Vlaamse KMOs is er een besparingspotentieel van 10% op de elektriciteitsfactuur en 15% op de brandstoffactuur. Met investeringen kan de besparing zelfs verdubbelen tot  20 – 30% (**). Dit potentieel wordt echter onvoldoende benut. Mogelijke redenen zijn het gebrek aan kennis en tijd binnen het bedrijf om energiebeheer aan te pakken.

Als energiemanager kan ik u ondersteunen om de energie-efficiëntie en de klimaatdoelstellingen van uw bedrijf te helpen realiseren.

(*) Europese Richtlijn energie-efficiëntie (2012/27/EU)

(**) IEA-rapport uit 2015 “Accelerating energy efficiency in small and medium-sized enterprises”