Energie Management

Ondersteuning implementatie ISO 50001

Een energiemanagementsysteem (EnMS) volgens ISO 50001 biedt de grootste garantie dat het energiebeheer gestructureerd wordt aangepakt, geïntegreerd wordt èn blijft in de bestaande processen. Na een evaluatie van het huidig energiebeheer wordt een stappenplan opgesteld. Het plan bestaat uit 3 fases en laat toe om een EnMS iteratief op te bouwen. Na fase 1 heeft men reeds een bruikbaar EnMS om het eigen energiegebruik verder te beheren. Na elke fase is een evaluatie met het management ingepland en kan het management de beslissing nemen om naar de volgende fase te gaan met als einddoel een ISO 50001 certificatie.

Focus: Scope en begrenzingen worden samen vastgelegd. Significante energieverbruikers worden reeds in fase 1 geïdentificeerd.

Doorlooptijd: 6 tot 12 maanden afhankelijk van bestaande zorgsystemen (bv ISO 9001 of 14001) en eigen beschikbaarheid.

Energie-assessments

Energiecheck: Korte doorlichting van het energieverbruiksprofiel van een bedrijf en bepaling van de voornaamste energieverbruikers met als doel energie-efficiëntie opportuniteiten te identificeren.

Focus: Gebouwfaciliteiten (verwarming, ventilatie, airco, verlichting en kantoortoestellen).

Duur: 1-2 dagen.

Energieaudit: Gedetailleerde analyse van het energieverbruik van een bedrijf. Een audit brengt de energiestromen in kaart en de mogelijkheden voor energie-efficiëntie verbeteringen. Daarnaast worden in overleg de juiste acties en energie-efficiëntie maatregelen geprioriteerd.

Focus: Gebouwfaciliteiten en productiefaciliteiten (drijfsystemen, perslucht, stoom, koeling)

Duur: 3-5 dagen.