Advies

Selectie van een energiemanagement IT oplossing

U bent op zoek naar een energie management softwarepakket en wenst tijdens het selectieproces begeleid te worden. Na de behoefteanalyse wordt een longlist samengesteld die in samenspraak wordt herleid tot een shortlist. Na de demofase wordt de beste oplossing geselecteerd. Indien gewenst wordt u verder bijgestaan tijdens de implementatie.